Alla medlemmar kallas till årsmöte onsdagen den 30 mars kl 18:00 på Fenix. Det är fyra veckor till årsmötet och vi hoppas att så många medlemmar som möjligt kan medverka. Endast betalande medlemmar räknas in i röstlängden. Välkomna

Mer information finns på anslagstavlan på klubben.

I anslutning till årsmötet håller vi sedan vårt traditionella Fenix Remix. Dvs där de olika stilarna diskuterar klubbens utvecklingsmöjligheter och behov.

Styrelsen